O firmie

Arkadiusz Kogut
Zarządzanie nieruchomościami

Wizją firmy jest stworzenie jak największej liczbie podmiotów komercyjnych i mieszkaniowych poczucia bezpiecznego, lepszego ich funkcjonowania.

Wartościami jakimi kieruje się firma to:
# wiedza
# skuteczność
# transparentność

Właściciel firmy jest absolwentem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uzyskując tytuł Magistra. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskując tytuł Coacha ICI i Komunikacji Interpersonalnej.

Posiada Licencję Zarządcy nr 30300 oraz ubezpieczenie OC Zarządcy nieruchomości które jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z branżą nieruchomości związany jest  od 2010 roku Administrując i Zarządzając podmiotami Komercyjnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Licencja

Zaświadczenia

Zainteresowany ofertą?

Podmioty decydujące się na współpracę zyskują pewność w realizacji powierzonych zadań na najwyższym poziomie skuteczności.