Obsługa księgowa nieruchomości

Oferujemy rzetelną i profesjonalną obsługę księgową dla właścicieli nieruchomości. W naszym zakresie usług znajduje się szereg czynności związanych z prowadzeniem księgowości, takich jak: prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, monitorowanie należności czynszowych i prowadzenie rozliczeń mediów. Na dodatek sporządzamy coroczne sprawozdania finansowe i prowadzimy indywidualne konta rozliczeniowe dla wpłat na zaliczkę czy na koszty utrzymania budynku.

Prowadzimy również przedsądową windykację należności, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach.

Pełny zakres czynności związanych z obsługą księgową

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali.
 • Sporządzanie oraz przedkładaniem rocznych sprawozdań finansowych na zebraniu ogółu właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie rachunku bankowego.
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę, na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego.
 • Monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald księgowanych na podstawie wyciągów bankowych.
 • Dostęp do kartotek księgowych właścicieli.
 • Prowadzenie przedsądowej windykacji należności.
 • Prowadzenie rozliczeń mediów.

Zainteresowany naszą ofertą?

Zapewniamy pełną obsługę nieruchomości na terenie Mielca i okolic, jak i na całym terenie województwa podkarpackiego.