Obsługa księgowa nieruchomości

Arkadiusz Kogut Zarządzanie Nieruchomościami świadczy rzetelną i profesjonalną obsługę księgową dla właścicieli nieruchomości. W zakresie usług znajduje się szereg czynności związanych z prowadzeniem księgowości, takich jak:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, monitorowanie należności czynszowych
 • prowadzenie rozliczeń mediów,
 • coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego
 • prowadzenie indywidualnego konta rozliczeniowego dla wpłat na zaliczkę i koszty utrzymania budynku

Firma może również poprowadzić przedsądową windykację należności, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach.

Pełny zakres czynności związanych z obsługą księgową

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali.
 • Sporządzanie oraz przedkładaniem rocznych sprawozdań finansowych na zebraniu ogółu właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzenie rachunku bankowego.
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę, na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego.
 • Monitorowanie należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald księgowanych na podstawie wyciągów bankowych.
 • Dostęp do kartotek księgowych właścicieli.
 • Prowadzenie przedsądowej windykacji należności.
 • Prowadzenie rozliczeń mediów.

Zainteresowany ofertą?

Podmioty decydujące się na współpracę zyskują pewność w realizacji powierzonych zadań na najwyższym poziomie skuteczności.