Obsługa prawna nieruchomości

Arkadiusz Kogut Zarządzanie Nieruchomościami świadczy kompleksową obsługę prawną nieruchomości, która pozwala na pełne zabezpieczenie interesów klientów.

Dzięki staraniom firmy, mogą być Państwo spokojni o prawidłowe i zgodne z przepisami prawa  funkcjonowanie swojej nieruchomości. Korzystanie z usług prawnych pozwoli na uniknięcie błędów oraz nieporozumień w procesie zarządzania nieruchomością, a także zwiększy bezpieczeństwo prawne zarządzanego podmiotu.

Pełny zakres czynności obsługi prawnej nieruchomości

  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
  • przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty)
  • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
  • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  • zlecanie na podstawie uchwały windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym

Zainteresowany ofertą?

Podmioty decydujące się na współpracę zyskują pewność w realizacji powierzonych zadań na najwyższym poziomie skuteczności.