Techniczne utrzymanie nieruchomości

Arkadiusz Kogut Zarządzanie Nieruchomościami świadczy profesjonalną usługę technicznego utrzymania nieruchomości, która pozwala na pełne zabezpieczenie i
kompleksową opiekę nad Państwa inwestycją.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy, firma jest w stanie zagwarantować najwyższą jakość usług, aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Usługa ta pokrywa szereg czynności od prowadzenia książki obiektu budowlanego po kontrolę utrzymania porządku i czystości budynku.

Pełny zakres czynności technicznego utrzymania nieruchomości

  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
  • nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
  • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów zielonych

Zainteresowany ofertą?

Podmioty decydujące się na współpracę zyskują pewność w realizacji powierzonych zadań na najwyższym poziomie skuteczności.